หน้าหลัก พุทธสาวิกา ประวัติคุณแม่แก้ว ข้อวัตรปฏิบัติ ภาพกิจกรรม วิดีโอ ติดต่อเรา
 

 
เวลารับและลาศีล

รับศีล เวลา 09.00 น. 14.00 น. 18.00 น.
ลาศีล เวลา 06.00 น. 09.00 น. 14.00 น.
เวลาเปิดและปิดสำนักงาน 07.00 น- 17.00 น.
• กิจวัตรประจำวัน

04.00น. ทำวัตรเช้า และเจริญสมาธิภาวนา
06.00น. จิตอาสาเก็บบุญทำความสะอาดกวาดลานธรรม
07.00น. พิจารณาอาหารเช้าโดยพร้อมเพรียงกัน
08.00น. เก็บบุญทำความสะอาดบริเวณทั่วไปและศาลาปฏิบัติธรรม
09.00น. เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
11.00น. พิจารณาอาหารกลางวันโดยพร้อมเพรียงกัน
14.00-15.00น. เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน
16.00-17.00น. เก็บบุญทำความสะอาดห้องน้ำ และศาลาปฏิบัติธรรม
18.00-21.00น. ทำวัตรเย็น/เดินจงกรม/เจริญสมาธิภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน


• ระเบียบปฏิบัติในการมาปฏิบัติธรรมของพุทธสาวิกา

1. ทางสำนักงานจะใช้เสียงระฆังแห่งสติในการร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
2. งดการใช้เครื่องมือสื่อสาร (ในเวลาปฏิบัติธรรม)
3. งดใช้เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา และไม่ควรนำของมีค่าติดตัวมา สถานปฏิบัติธรรม ถ้าเกิดการสูญหายทางสำนักฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
4. สำหรับผู้ที่ทาเล็บ,เล็บเจล ควรทำการล้างเล็บให้เรียบร้อยก่อนมาสถานปฏิบัติธรรม
5. เมื่อมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมให้สอบถามกับครูบาอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น
6. ผู้ปฏิบัติควรมีส่วนร่วมในการทำสถานปฏิบัติธรรมให้เกิดความสะอาด สว่าง สงบ สำรวมกิริยามารยาทไม่พูดคุยเสียงดัง ห้ามการเรี่ยไร ทรงเจ้าและดูดวงทุกชนิด โปรดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อเพื่อนร่วมห้องพัก งดการพูดคุยกันเป็นกลุ่ม การเพ่งโทษจะทำให้เศร้าหมองในการปฏิบัติธรรม
7. โปรดช่วยกันประหยัดน้ำและไฟ ร่วมกันดูแลทำความสะอาดห้องพักและเก็บอุปกรณ์เครื่องนอนเข้าที่ให้เรียบร้อย (นำไปส่งคืน ณ.สถานที่เบิก)
8. ต้องเข้าร่วมปฏิบัติธรรมพร้อมกันทุกวัน เวลา 04.00 น. 09.00น. 14.00 น. และ 18.00 น. นอกจากได้รับการยกเว้นผู้ปฏิบัติที่เข้ากรรมฐาน
9. ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติฯ ออกไปนอกบริเวณสำนักฯ โดยเด็ดขาด หากมีความจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่สำนักงานก่อน จึงสามารถออกนอกบริเวณได้และหากกลับมาต้องมาแจ้งที่สำนักงานให้ทราบด้วยทุกครั้ง
10. หากมีเพื่อนหรือญาติมาเยี่ยม ห้ามพากันไปพูดคุยภายในกุฏิ/ห้องพัก และไม่ควรพูดคุยกันเกิน 30 นาที ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าพักหรืออาศัยในกุฏิ/ห้องพักและห้ามบุคคลต่างเพศเข้าไปในกุฏิ/ห้องพักโดยเด็ดขาด
11. งดการนำอาหารและของว่างมาทานในที่พัก ให้รับประทานในที่ๆจัดไว้ให้เฉพาะเท่านั้น เพื่อกันมดและแมลงอื่นๆ มารบกวนในห้องพัก
12. ผู้ปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ยินดีให้หัวหน้าสำนักหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานพิจารณาตามเห็นสมควร
13. สำหรับผู้มาปฏิบัติ 1 คืน ต้องกลับเช้าวันรุ่งขึ้นตอนบ่าย 3 โมง


• สิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องเตรียมมา

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. การแต่งกาย ชุดขาว ผ้าสไบ ผ้าถุง (ให้ใส่กระโปรงซับในด้วย) หรือกางเกง ปฏิบัติธรรม (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงรัดรูป)
3. ของใช้ส่วนตัวที่ควรนำมาเช่น ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, ยาสระผม, ผงซักฟอก,ผ้าอนามัย,ไม้แขวนเสื้อ ผ้าห่ม (ทางสำนักมีเสื่อและหมอนไว้บริการ)
4. ร่ม,รองเท้าแตะ,ไฟฉาย,ยากันยุงทาผิว
สุโข สังฆัสสะ สามัคคี
ความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข


• บุคคลผู้ไม่รับพิจารณาปฏิบัติธรรม

1. บุคคลผู้ที่มีจิตวิปลาสคลาดเคลื่อน ขาดสติสัมปชัญญะ
2. บุคคลผู้ติดสารเสพติด
3. บุคคลผู้ต้องคดีอาญา
4. บุคคลผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
5. เด็กที่ยังทำสมาธิไม่ได้ (ต่ำกว่า 9 ขวบ เพราะว่ารบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น)


• ข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่มาใหม่ทุกท่าน

1. ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานก่อน เพื่อลงทะเบียนพร้อม บัตรประชาชนตัวจริงและจัดเข้าที่พัก
2. หากต้องการเปลี่ยนแปลงที่พักหรือวันเวลาในการปฏิบัติธรรมระหว่างอยุ่ที่สำนักฯให้กรุณาแจ้งกับ “เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ” โดยตรงเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักฯ และหมู่คณะผู้ปฏิบัติที่งดงาม
3. ห้ามคุยโทรศัพท์ในห้องพักเพราะจะเป็นการรบกวนผู้ปฏิบัติท่านอื่น ควรจะเกรงใจซึ่งกันและกัน ถ้ามีความจำเป็นที่จะใช้โทรศัพท์ กรุณาคุยนอกห้อง ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา - Buddhasawika Meditation Center
104/2 หมู่ 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
โทร. 081-982-8937, 089-832-2529


อีเมล์ Email: buddhasawika6969@gmail.com
สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี: สถานปฏิบัติธรรม พุทธสาวิกา
English Page: Buddhasawika Meditation Center
เฟสบุควัดไทยพุทธสาวิกา พุทธคยา อินเดีย: สถานธรรมพุทธสาวิกา พุทธคยา อินเดีย
เฟสบุคพุทธสาวิกาสาขา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี: พุทธสาวิกาบ้านไร่ อุทัยธานี
Youtube Channel: Buddhasawika Meditation Center


แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรีแผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา สาขาบ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
แผนที่ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา สาขาบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี